ทดสอบ แรงดัน จากลูกโป่ง และขวดน้ำ

มา ทดสอบ แรงดัน จากลูกโป่ง และขวดน้ำ กันเถอะ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ขวดน้ำพลาสติก ลูกโป่ง หลอดดูดน้ำแบบพับได้ ไขควงกับไฟแช็ค (สำหรับเจาะรู ใส่หลอด) แก้วน้ำ

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ อวกาศ เป็น อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่อยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลกออกไป ไม่สามารถเจาะจงถึงอาณาบริเวณได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปอวกาศเป็นที่ว่างเปล่า มีความหนาแน่นน้อย การเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศจำเป็นต้องใช้วิชาความรู้ เครื่องอุปกรณ์

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โครงสร้างและส่วนประกอบโลก

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โครงสร้างและส่วนประกอบโลก เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาราว 60-70 กิโล ซึ่งนับว่าเป็นชั้นที่บางที่สุดครั้นเมื่อเปรียบกับชั้นอื่นๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรือเปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบไปด้วยแผ่นดินกับแผ่นน้ำ

สื่อ วิทยาศาสตร์ ป 2 หิน แร่ และการอนุรักษ์

สื่อ วิทยาศาสตร์ ป 2 หิน แร่ และการอนุรักษ์ หิน (Rocks) คือ มวลของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติเปลือกโลกส่วนใหญ่มักเป็นแร่ตระกูลซิลิเกตนอกจากนั้นยังมีแร่ตระกูลคาร์บอเนตเนื่องจากบรรยากาศโลกในอดีตส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์น้ำฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์บนบรรยากาศลงมา

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง โซ่อาหาร

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง โซ่อาหาร ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) หมายความว่า ความผูกพันของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จาก ผู้สร้างสู่ผู้บริโภค ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากการกินต่อกัน

สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง มาดูกัน

สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นความรู้ กระบวนการวิทยาศาสตร์ และเจคติทางวิทยาศาสตร์

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 สารคดี โรคไข้เลือดออก

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 สารคดี โรคไข้เลือดออก เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย โดยกรมควบคุมโรค สารคดีนำเสนอเรื่องโรคไข้เลือดออก คุณรู้จักไข้เลือดออกหรือเปล่า? พาหะคืออะไร อาการของโรค พร้อมแนวทางไล่ ยุงลายที่มาของโรคไข้เลือดออก โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข