ทำรถประกอบเองง่ายนิดเดียว

ทำรถประกอบเองง่ายนิดเดียว

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ทำรถประกอบเอง เคลื่อนที่ได้

 • มอเตอร์
 • แบตเตอร์รี่
 • สวิตซ์
 • ใบพัด
 • น็อต
 • โฟม
 • คัตเตอร์
 • กาว
 • ล้อ
 • กาวร้อน

วิธีทำดังนี้

 1. ประกอบรถ หรือเรือ ที่ออกแบบไว้ในกระดาษ ติดด้วยกาวหรือน็อต ตามความเหมาะสม
 2. ติดมอเตอร์ ติดแบตเตอร์รี่ เชื่อมสวิตซ์ ไขน็อตให้แน่น
 3. ติดใบพัดที่ปลายมอเตอร์

ทดลองเปิดสวิตซ์ ถ้าเปิดแล้วไม่เคลื่อนที่ ลองเชื่อมสายไฟใหม่