สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 สารคดี โรคไข้เลือดออก

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 สารคดี โรคไข้เลือดออก เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย โดยกรมควบคุมโรค

สารคดีนำเสนอเรื่องโรคไข้เลือดออก คุณรู้จักไข้เลือดออกหรือเปล่า? พาหะคืออะไร อาการของโรค พร้อมแนวทางไล่ ยุงลายที่มาของโรคไข้เลือดออก
โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ถือว่าเป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวทำให้เด็กๆตั้งใจดูและศึกษา ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ โดยที่คุณครูก็ไม่ต้องคิดแนวการสอน เพียงให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะเข้าใจ