สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

อวกาศ เป็น อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่อยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลกออกไป ไม่สามารถเจาะจงถึงอาณาบริเวณได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปอวกาศเป็นที่ว่างเปล่า มีความหนาแน่นน้อย การเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศจำเป็นต้องใช้วิชาความรู้ เครื่องอุปกรณ์ พร้อมทั้งกลเม็ดทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้น เทคโนโลยีอวกาศ จึงเป็น ระเบียบการนำความรู้ เครื่องกับกลยุทธ์ต่าง ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้ลงตัวกับการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ พร้อมกับอวกาศ ตลอดจนสามารถนำมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วย ตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้สำรวจพร้อมกับวิเคราะห์สภาพอากาศของโลก เป็นต้น
ตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศ

จรวด
เป็นเครื่องยนต์พลังสูงที่สามารถเสริมความรวดเร็วจนสามารถส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปโคจร รอบโลก ได้ หากความรวดเร็วของจรวดไม่สูงมากพอหัวจรวดจะตกกลับมายังผิวโลกคล้าย ๆ ความเคลื่อนไหวของ ลูกกระสุนปืน

ดาวเทียม
ดาวเทียมคือวัตถุที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก แปลมาจากคำว่า Satellite ซึ่งปกติแปลว่าดาวบริวาร ดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกคือสปุตนิค 1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ส่งขึ้นไปขณะ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 พร้อมทั้งดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกาคือเอ็กพลอเรอร์ 1 ซึ่งขึ้นไปขณะวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2501 สมัยนี้มีดาวเทียมหลายชนิดพร้อมกับปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ กัน อาทิเช่น ดาวเทียมที่ ใช้ประโยชน์ ในการติดต่อเรียกว่า ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมที่ใช้สำรวจหาทรัพยากรโลกเรียกว่า ดาวเทียมสำรวจพิภพ ดาวเทียมที่ถ่ายภาพพร้อมกับส่งข้อมูลเกี่ยวกับเมฆ ตลอดลมฟ้าอากาศ เรียกว่า ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังมี ดาวเทียมดาราศาสตร์ ที่ใช้ตรวจสอบศึกษาดวงดาวอีกมาก