Category: มัธยมศึกษา

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ อวกาศ เป็น อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่อยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลกออกไป ไม่สามารถเจาะจงถึงอาณาบริเวณได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปอวกาศเป็นที่ว่างเปล่า มีความหนาแน่นน้อย การเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศจำเป็นต้องใช้วิชาความรู้ เครื่องอุปกรณ์

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โครงสร้างและส่วนประกอบโลก

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โครงสร้างและส่วนประกอบโลก เปลือกโลก (crust) เป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาราว 60-70 กิโล ซึ่งนับว่าเป็นชั้นที่บางที่สุดครั้นเมื่อเปรียบกับชั้นอื่นๆ เสมือนเปลือกไข่ไก่หรือเปลือกหัวหอม เปลือกโลกประกอบไปด้วยแผ่นดินกับแผ่นน้ำ

สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง มาดูกัน

สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นความรู้ กระบวนการวิทยาศาสตร์ และเจคติทางวิทยาศาสตร์